แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - สพร1สป

หน้า: [1]
1
ประกาศรับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน รุ่นที่ 3/2562 (ฝ่ายไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์) กำหนดเปิดรับสมัครแรงงานในสถานประกอบกิจการและบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับแรงงาน ตามเอกสารที่แนบมานี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ประสานงานของแต่ละสาขา ดังนี้

ผู้ประสานงานแต่ละสาขา

1). การประยุกต์ใช้งานโซล่าเซลล์เพื่อควบคุมมอเตอร์ [ อ.รุ่ง  จงรักษาศักดิ์  (0817825563) ]

2). การประยุกต์ใช้โปรแกรม SCADA ในงานอุตสาหกรรม [ อ.ชัยสมร ยองใย (0849214146) ]

3). การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ [ อ.อนุสรณ์  แก้วมา (0996598182) ]

4.) การควบคุมระบบนิวแมติกส์พื้นฐาน  [ อ.มนตรี  ธรรมเกษร (0832947066) ]

5.) การใช้ระบบควบคุมแบบซีแควนซ์ในงานอุตสาหกรรม  [ อ.เชษฐพงศ์  ปาณวร (0817135448) ]

* ผู้สนใจสมัคร กรุณาอ่านประกาศให้เข้าใจครบถ้วน ในการส่งใบสมัคร มาในช่องทางต่างๆ กรุณาระบุ  สาขา,  ชื่อผู้ประสานงานของแต่ละสาขา และแนบเอกสารให้ครบถ้วน
http://www.dsd.go.th/Samutprakan/Region/ShowACT/50674?region_id=31

หน้า: [1]