ผู้เขียน หัวข้อ: หนังสือแนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมห  (อ่าน 4 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

09-11-2018 , 05:48:47
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1211
    • ดูรายละเอียด

โหลดแนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
- บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
- วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)
- นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
แนวข้อสอบภาค ข
- การติดต่อสี่อสาร การสำรวจรวฺบรวม รับฟ้งความคิดเห็นของประชาขนและสื่อมวลขน
- การวางแผนประขาสัมพันธ์ การจัดทำแผนหรือกลยุทธ์ การประขาสัมพันธ์ตามโครงการแล ภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงาน
- การดำเนินการประชาสัมพันธ์โนรูปแบบต่าง ๆ
- เทคนิคการกระจายสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย การกำหนดหรือการเลือกสื่อประขาสัมพันธ์
- การติดตาม รวบรวมข้อมูลเพื่อการผลิตข่าวสาร
- เทคนิคการผลิตรายการ ผลิตบทความเพื่อเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้าง ภาพลักษณ์'ที่ดีขององค์กร
- เทคนิคและวิธีการประชาสัมพันธ์ในที่สาธารณะ การพูดในที่สาธารณะ เข่น การเป็นพิธีกร การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ การโน้มน้าว
- การวิเคราะห์ข่าว เพื่อนำเสนอหรือเพื่อพิจารณา การขี้แจงข่าว การติดตามประเมินผล- การประชาสัมพันธ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การใช้เทคนิคในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก การประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
- การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ไห้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น สื่อโซเชียลมีเดีย
- การจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2560
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
เข้าดูเพจสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าดูยูทูบสอบนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าดูเว็บที่นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


 
  
 
 
 
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : โหลดแนวข้อสอบงานราชการ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

Tags : คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร,แนวข้อสอบ  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร